Co nám vadí ?Studenti budou bránit svobodné vzdělání

Hradecké studentské hnutí 2012 (studenti a vyučující hradeckých a pardubických vysokých škol) vyhlašuje od 27.2. do 2.3. Týden protestů za svobodné vzdělání. Protesty budou probíhat na hradeckých vysokých školách. K vyhlášení protestů vedly zejména tyto důvody:

1. nedostatečná komunikace s akademickou sférou při projednávání návrhů vysokoškolských zákonů
2. hrozba politické kontroly a politického ovlivňování chodu vysokých škol
3. snaha o omezení vlivu studentů na samosprávu vysokých škol
4. nejasná podoba legislativy o finanční pomoci studentům

Hradecké studentské hnutí 2012 požaduje stažení všech návrhů k připravovanému zákonu z projednávání. Dále požaduje vypracování nových odborných analýz a studií, průběžnou spolupráci s reprezentacemi vysokých škol při přípravě nového vysokoškolského zákona. Požaduje zachování rovného přístupu ke vzdělání. Protestující se tímto přidávají k plánovaným protestním akcím na většině veřejných vysokých škol.
Univerzita je veřejným prostorem, proto bude v době protestů otevřena každému, kdo se chce připojit k protestům za svobodné vzdělání. Protestující vyzývají všechny členy akademických obcí k participaci na Týdnu protestů za svobodné vzdělání a veřejnost k solidaritě s těmito protesty. Hradecké studentské hnutí 2012 nebojuje jen za svá práva, nýbrž hájí zájmy celé společnosti.

HKSH 2012

Žádné komentáře:

Okomentovat