úterý 28. února 2012

 KOORDINAČNÍ SCHŮZKA HKSH2012!!!!!!! 
Dnes v 19:30 v učebně A5 na OSV. Přístup je umožněn VŠEM, ne pouze studentů spícím na univerzitě.
 Body k projednání:
-pravidla diskuse
-činnost exekutivního orgánu
-workshopu a program večera
-program protestního pochodu a dobrovolníci na funkce v protestním pochodu.

pondělí 27. února 2012


Distancujeme se od jakéhokoliv politického extremismu

Na stránkách Hradeckého studentského hnutí dne 24.2. bylo zveřejněno prohlášení, s jehož zněním nebyli obeznámeni všichni členové vedení HKSH 2012, proto nemůže být považováno za prohlášení Hradeckého studentského hnutí.
Protože se objevila tvrzení, že by HKSH 2012 mělo spolupracovat a být napojeno na Československou anarchistickou federaci, chceme se proti takovýmto tvrzením silně ohradit. Hnutí nikdy s ČSAF nespolupracovalo. Jsme iniciativou otevřenou a přístupnou všem, kdo jsou zainteresováni v problematice aktuální vysokoškolské reformy a bez ohledu na politickou či jinou příslušnost. Společným jednotícím prvkem je vyjádření nesouhlasu s věcnými záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.Protestujeme a nadále budeme protestovat proti současné podobě reforem vysokého školství.Prohlášení ze dne 24.2. 2012
Hradecké studentské hnutí 2012 se stále aktivně připravuje na týden neklidu. Funguje legitimně a distancuje se od všech radikálních jedinců a od jedinců, kteří neoprávněně mluvili naším jménem. Protestujeme a nadále budeme protestovat proti současné podobě reforem vysokého školství.

HKSH2012 
Zuzana Jedličková
zuzka.jedlickova@seznam.cz

sobota 25. února 2012

Program "Týdne neklidu"

POZOR
 v sekci Program "Týdne neklidu" naleznete konečnou verzi programu
Prosíme o sledování programu, místnost konání přednášky bude upřesněna!!

čtvrtek 23. února 2012


Týden neklidu v Hradci Králové 


Královéhradecké vysoké školy se připravují na týden neklidu, v jehož průběhu chtějí upozornit na výhrady akademické obce proti připravovaným zákonům o vysokých školách a o finanční pomoci studentům. Při společném jednání Hradeckého studentské hnutí 2012 s představiteli Univerzity Hradec Králové, konaném 22. února tr., došlo k dohodě o změně původního záměru zorganizovat na univerzitě tzv. okupační stávku a o jejím nahrazení jinou formou protestu. Při následné schůzce se zástupci hnutí s rektorem univerzity prof. Josefem Hynkem dohodli na podobě jednotlivých akcí. Noc z úterý na středu studenti stráví přímo na univerzitě, čímž chtějí vyjádřit svou sounáležitost s vysokou školou a odhodlání bránit její akademické svobody. Své názory hradečtí vysokoškoláci představí veřejnosti při protestním pochodu, který symbolicky začne za pět minut dvanáct 29. února a projde středem města. Mezi další aktivity určené pro veřejnost budou patřit besedy, na nichž vystoupí kupříkladu sociolog prof. Jan Keller a někdejší ministr školství Ondřej Liška. Uvedené akce jsou připravovány ve spolupráci všech veřejných vysokých škol v Hradci Králové.

Kontakt na Hradecké studentské hnutí 2012:
Zuzana Jedličková
721 311 639
zuzka.jedlickova@seznam.cz