čtvrtek 23. února 2012


Týden neklidu v Hradci Králové 


Královéhradecké vysoké školy se připravují na týden neklidu, v jehož průběhu chtějí upozornit na výhrady akademické obce proti připravovaným zákonům o vysokých školách a o finanční pomoci studentům. Při společném jednání Hradeckého studentské hnutí 2012 s představiteli Univerzity Hradec Králové, konaném 22. února tr., došlo k dohodě o změně původního záměru zorganizovat na univerzitě tzv. okupační stávku a o jejím nahrazení jinou formou protestu. Při následné schůzce se zástupci hnutí s rektorem univerzity prof. Josefem Hynkem dohodli na podobě jednotlivých akcí. Noc z úterý na středu studenti stráví přímo na univerzitě, čímž chtějí vyjádřit svou sounáležitost s vysokou školou a odhodlání bránit její akademické svobody. Své názory hradečtí vysokoškoláci představí veřejnosti při protestním pochodu, který symbolicky začne za pět minut dvanáct 29. února a projde středem města. Mezi další aktivity určené pro veřejnost budou patřit besedy, na nichž vystoupí kupříkladu sociolog prof. Jan Keller a někdejší ministr školství Ondřej Liška. Uvedené akce jsou připravovány ve spolupráci všech veřejných vysokých škol v Hradci Králové.

Kontakt na Hradecké studentské hnutí 2012:
Zuzana Jedličková
721 311 639
zuzka.jedlickova@seznam.cz

8 komentářů:

 1. Abychom byli přesní: nedošlo k dohodě, rektor Hynek s děkanem Grulichem rozložili demokratické hnutí, dosadili do jeho čela zkorumpované senátory s neomezenou mocí a poručili jim, aby zrušili okupační stávku (studenty demokraticky zvolenou. Dříve se na plénu přijímala rozhodnutí demokraticky, teď fašisticky poroučí rektor s děkanem. Mluvit o tomto jako o dohodě jen dokresluje nízkost a prolhanost Hynka, Grulicha a jejich nohsledů (Víška, Springerové, senát, většina fimu)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, no, myslím si, že pokud chce někdo někomu něco sdělit, mohl by se podepsat. Rád si s ním potom o svém "fašismu" zcela demokraticky pohovořím. Ale tohle lživé osočování má k demokracii dost daleko.
   Petr Grulich, děkan FF UHK

   Vymazat
  2. Dobrý den, pane Grulichu,
   možná byste mohl připojit, co znamená Vaše „zcela demokraticky“. Abychom se v tom vyznali. Proces, který byl na středečním (22. 2. 2012) setkání pořádaném HKSH2012 předveden, lze snad označit za demokratický pouze v takovém slova smyslu, v jakém je pojem demokracie často používán v dnešní době - totiž nikoli demokracie s významem vláda lidu, ale jako vláda lidem v zájmu elit. Další variantou k přirovnání průběhu procesu by byly snad normalizační procesy ze 70. let minulého století.

   HKSH2012 považuji nadále za nelegitimní, protože jednalo v rozporu se svými stanovami a popřelo sebe sama. Veškerá rozhodnutí učiněná podle dosavadních stanov v rozporu s nimi byla nelegitimní. Stanovy nebyly legitimně změněny, ale byly ignorovány. Pouze bylo vyhlášeno účelově zmanipulované hlasování.

   Stavěli jste se do pozice nadřízení/podřízení, ačkoli jste byli na demokratickém plénu, kde jste měli jednat s ostatními jako rovní s rovnými. Co měla znamenat Vaše delegace v čele, která se rozkřikovala na kohokoli, kdo řekl něco mimo linii Vaší agendy? Měli jste jednat na základě stanov, které byly doposud přijaty plénem – bylo naprosto nepřípustné, abyste začali stanovy pléna diktátem shora svévolně měnit. O změnách stanov se vůbec nejednalo. Rozhodnutí o ustavení exekutivní skupiny s napojením na akademický senát (a tedy hierarchizace hnutí) bylo nelegitimní, protože bylo v rozporu s platnými stanovami, které byly účelově ignorovány.

   Rektor i Vy jste prohlásili, že podporujete studentské protesty, ale najednou je určitá forma příliš „extrémní“. Přístup Vás a vedení UHK mi velmi evokuje situaci ze známé knihy George Orwella, totiž Farmy zvířat, pane Grulichu, a to když prasata začala svá původní vyjádření libovolně měnit podle svých momentálních zájmů na úkor ostatních zvířat na farmě.

   Rozhodně jsme nestáli na jedné lodi, jak jste všichni tři – pan Víška, Vy (ten zlý) i pan Hynek (ten hodný, co po svém proslovu v tichosti kontroloval, jak se činíte) – neustále manipulativně zdůrazňovali, ale postarali jste se o nalodění hnutí na Titanic. Kolega Roubal předvedl ideál-typ kariéristy akademického senátu („přesně“, okupační stávku, ano, prohlašoval dříve Roubal), zřejmě jste ho museli (ne)pěkně podusit, jinak si nedovedu vysvětlit jeho jednání. Hierarchizace, kterou jste nadiktovali, Vám posloužila jako nástroj na zrušení okupační stávky a podrobení si hnutí.

   Z protestů na UHK zbyde bezobsažná fraška. Pochybuji, že někoho přesvědčí, aby reformu zrušil. Je to vůbec cílem rektora, který nechá na akademické půdě zřídit pobočku soukromé banky a sám proti reformě nikdy předtím nevystoupil?

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  5. Chtěli jsme také Vás akademiky a další pracující univerzity podpořit, ale má to v této podobě smysl? Obávám se, že nikoli. Proto jsem z HKSH2012 vystoupil. Než se účastnit noci s univerzitou se vstupem na ISIC kartu (snídaně a autobus do Prahy zněly jako z předvolebních mítinků politických stran), raději pojedu do Prahy a zúčastním se aktivity, kterou organizuje nehierarchická iniciativa – která funguje a legitimně.

   To, jakým způsobem jste jednal s pozvanou členkou této iniciativy, jenž ji měla v rámci pléna představit, bylo od Vás ubohé.

   Z protestů se vytratil veškerý přesah. Moc nerozumím Vašemu jednání (leda, že byste jednal pod tlakem), protože Vy budete ten, kdo zřejmě přijde o fakultu. Dále nerozumím Vašemu zdůrazňování, že se vedení o aktivitách HKSH2012 dozvědělo až z médií. Je to nesmysl. Neboť o nich vědělo moc dobře, mohlo se zúčastnit předchozích plén. Byla veřejná, každému přístupná, ale vedení se nemělo zájem zúčastnit. Neráčilo se bez pozvání přijít, aby pak mohlo říci, když my o ničem nevěděli, až z médií, nikdo nás nepozval a Vy (zlí) studenti jste za to odpovědní.

   S pozdravem
   E. A., student

   Vymazat
  6. Uvádím pseudonym, protože jste v pozici, z níž byste mě mohl ohrozit. Vaše nedůvěryhodnost se již projevila, když jste prohlásil, že stojíte za aktivitami protestujících studentů, ale vzápětí jste se obrátil proti nim, zneužil jste své informovanosti a otevřenosti některých členů HKSH2012, abyste jejich protesty, společně s vedením UHK, mohl kontrolovat. Převzali jste nelegitimně moc, pane Grulichu, byl to naprosto názorný model, abyste si podrobili hnutí (rozbili jste ho) a zrušili okupační stávku. Změnili jste principy, které byly vůči aktivitě hnutí nespočetně krát efektivnější než strnulý byrokratický, hierarchický aparát, který jste ustavili. Nemám důvod Vám nadále důvěřovat, snad to chápete. Nejsem členem HKSH2012 a nechci, aby stávající členové nesli rizika ohrožení, která vzhledem k tomu, co jsem právě napsal, z Vaší funkce v soukolí mocenských struktur UHK vyplývají.

   Vymazat
 2. Jan Keller do Hradce nepřijede. Důvody, proč chtěl navštívit bezvýznamnou univerzitu, byly patrně okupační stávka a způsob, jakým byly protesty organizovány (z dola, od studentů). Teď když Grulich s Hynkem převzali absolutistickou moc a z protestů udělali směšnou frašku, Keller nemá důvod přijet.
  Píšu pod pseudonymem, mám totiž důvodné podezření, že by se mně vedení univerzity mstilo - nástroje i žaludek na to mají.

  OdpovědětVymazat